Termeni și condiții

Ultima actualizare: 7 mai 2019

Prin utilizarea acestui SITE, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Accesul și utilizarea acestui SITE sunt supuse urmatoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând SITE-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, acești Termeni și Condiții vă rugăm să părăsiți acest SITE.

1. Termeni utilizați

- PRODUS, SITE: orice referire la site-urile web www.topdispecer.ro, app.topdispecer.ro, sau la aplicațiile mobile TOPDISPECER (GooglePlay sau AppleStore)
- PRESTATOR: SC StartQ Software SRL, CUI 15305534, J05/343/2003, cu sediul în Oradea, jud. Bihor, România, str. Henri Coandă 1, PB30/17, cod poștal 410228
- BENEFICIAR: orice client care folosește acest PRODUS

2. Drepturile și obligațiile părților

2.1. Obligațiile BENEFICIARULUI
a) BENEFICIARUL este obligat să folosească PRODUSUL numai în scopul pentru care a fost creat de PRESTATOR.
b) BENEFICIARUL este obligat să folosească serviciile PRODUSULUI numai pentru desfășurarea activității în cadrul companiei sale. Folosirea contului BENEFICIARULUI de către terți este interzisă.
c) BENEFICIARUL se obligă să sesizeze PRESTATORULUI orice eroare descoperită în cadrul PRODUSULUI.
2.2. Obligațiile PRESTATORULUI
a) PRESTATORUL oferă PRODUSUL cu tot suportul tehnic aferent.
b) PRESTATORUL se obligă să asigure accesul neîntrerupt al BENEFICIARULUI la serviciile PRODUSULUI (cu excepția situațiilor asupra cărora nu are control), să acționeze cu bună credință și să întreprindă toate diligențele în efectuarea îndatoririlor ce-i revin.
c) PRESTATORUL nu deține niciun drept asupra informațiilor introduse de către BENEFICIAR și se obligă să nu divulge aceste date fără acceptul BENEFICIARULUI.
2.3. Drepturile BENEFICIARULUI
BENEFICIARUL are dreptul să folosească PRODUSUL pentru orice volum de date consideră că îi este necesar în limita creditelor disponibile.
2.4. Drepturile PRESTATORULUI
PRESTATORUL are dreptul să interzică BENEFICIARULUI introducerea informațiilor care sunt în contradicție cu legile în vigoare și afectează buna funcționare a PRODUSULUI.

3. Contravaloarea pachetelor de credite și efectuarea plății

3.1. BENEFICIARUL primește la crearea contului 50 de credite valabile 30 de zile. La expirarea acestora, în cazul în care nu sunt alte credite achiziționate, BENEFICIARUL poate primi pachete de 10 credite gratuit.
3.2. După achiziția unui pachet de credite, PRESTATORUL emite BENEFICIARULUI o factură cu contravaloarea serviciilor achiziționate.
3.3. Creditele cumpărate se cumulează cu cele existente deja. Odată cumpărate, creditele nu se pot returna. Limita de valabilitate a creditelor este de 30 de zile, cu excepția pachetelor promoționale. Creditele nefolosite până la finalul perioadei de valabilitate al acestora se vor pierde.

4. Răspundere contractuală

4.1. PRESTATORUL nu suportă niciun fel de răspundere juridică pentru informațiile și conținutul adăugat de către BENEFICIAR. Toate drepturile asupra informațiilor și a conținutului adăugate de BENEFICIAR revin acestuia.
4.2. PRESTATORUL nu răspunde pentru informații care nu au ajuns la client, dacă aceasta nu se datorează unei erori sau lipse de diligență din partea PRESTATORULUI.
4.3. BENEFICIARUL își rezervă toate drepturile asupra informațiilor și conținutului adăugat.

5. Confidențialitate

5.1. PRESTATORUL se obligă să nu divulge nici unei persoane sau entități niciun fel de fapte, date sau informații confidențiale privind clienții, operațiunile și activitatea BENEFICIARULUI și niciun fel de informații care ar putea dăuna intereselor sau prestigiului BENEFICIARULUI sau unui client al acestuia.
5.2. PRESTATORUL se obligă să asigure respectarea obligațiilor prevăzute de către reprezentanții, angajații sau colaboratorii săi. PRESTATORUL se obligă să nu permită accesul la bazele de date a BENEFICIARULUI și la alte surse de informații confidențiale decât persoanelor cărora le revin atribuții în legătură cu dezvoltarea PRODUSULUI și numai în limita în care accesul la sursele de informații respective este necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor acestora.

6. Încetarea contractului

Prezentul contract este valabil atât timp cât BENEFICIARUL deține credite valabile.

7. Legea guvernantă

7.1. Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.
7.2. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru. În condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești de la sediul PRESTATORULUI.

8. Dispoziții finale

8.1. Prezentul contract poate fi modificat de către PRESTATOR fără o notificare prealabilă.
8.2. Orice notificare către PRESTATOR trebuie trimisă electronic la adresa de email: contact@startq.com.